Döşəmə üzərində, yaxud digər adı ilə pilates-mat pilates məşqləri kompleksi onunla əlamətdadır ki, onun icrası üçün xüsusi avadanlıq tələb olunmur. Bu kompleks, düzgün ardıcıllıqla ircası tələb edilən yaxşı düşünülmüş hərəkətlər dəstini təmsil edir. Döşək üzərində məşqlər kompleksi, əslində, bütün Jozef Pilates metodunun ilk prinsipidir. Şəxsən bu kompleks, məşqlər və bərpa sistemində ilkinlik təşkil edir.

Məşğələlərin icrası üçün, adətən, standart xalçalardan eninin böyüklüyü və elastikliyilə fərqlənən xüsusi xalçalardan istifadə edilir. Lakin, məşqləri, həmçinin, adı xalçalar üzərində də icra etmək olar, belə ki, istifadə vasitələri deyil, hərəkətlərin icra dəqiqliyi vacibdir.

Məşqin Detalları
Uzunluqu:50 dəq
Yer:4-cü mərtəbə
Adam sayı:4-5 nəfər
Qiymət:30₼