Bədənin kompozisiyalı təhlili vasitəsilə güc gimnastikası məşqlərinin səmərəliliyinə nəzarət üzrə məsləhətçinin xidmətləri

İnBody 270 aparatında çəkinin kompozit (tərkibli) ölçülməsi - bədənin tərkibini təhlil edən xüsusi aparatda ölçülməsidir. 30 saniyə müddətində yaşlılar və uşaqlar üçün 5 seqmentdə bədən kütləsi indeksinin, əzələ kütləsi həcminin və piy tərkibi faizinin hesablanması, orqanizmdə protein və mineralların həcminin qiymətləndirilməsi aparılır. Həmçinin, yaşlılarda gizli piylənmənin, uşaqlarda piylənmə mərhələsinin monitorinqi [...]